Přejeme krásné JARO 2024!

Co znamená kosher mléčné?

KOŠER MLÉČNÉ

Čokoláda vyrobená z mléka získaného pouze od zvířat z košer chovu, na k tomu určené výrobní lince a zcela dle pravidel rituální čistoty jídla židovské kuchyně (kašrut). Společnost Callebaut je držitelem osvědčení o košer kvalitě, na konkrétní přísady a zvláštní vybavení, jež k výrobě        čokolády s košer mlékem využívá.